Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2009

Members of The European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

Members of the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
Albanian Society of Clinical Biochemistry and Laboratory MedicineAssociation for Clinical Biochemistry (ACB) Association of Clinical Biochemists in Ireland (ACBI) Austrian Society of Laboratory Medicine and Clinical Chemistry (ÖGLMKC) Belgian Society of Clinical ChemistryBulgarian Clinical Laboratory SocietyCroatian Society of Medical BiochemistsCzech Society of Clinical Biochemistry Cyprus National Society Danish Society for Clinical Biochemistry (DSKB)Estonian Society of Laboratory MedicineFinnish Society of Clinical Chemistry French Society for Clinical Biochemistry (SFBC)German United Society for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (DGKL) Greek Society of Clinical Chemistry - Clinical Biochemistry Hungarian Society of Laboratory Medicine The Icelandic Society for Laboratory MedicineIsrael Society for Clinical Laboratory SciencesItalian Society of Clinical Biochemistry and Clinical Molecular Biology (SIBioC)Latvian Society of Laboratory SpecialistsLithuanian Society of Laboratory MedicineLuxembourg Society of Clinical Biology (SLBC) Macedonian Society of Medical BiochemistsNetherlands Society for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (NVKC) Norwegian Society for Clinical Chemistry and Clinical PhysiologyPolish Society for Laboratory Diagnostics Portuguese Society for Clinical Chemistry and Clinical BiochemistryRomania National SocietyRussian Society of Clinical Laboratory DiagnosticsSlovak Society of Clinical Biochemistry Slovenian Association for Clinical ChemistrySociety of Medical Biochemists of Yugoslavia (Serbia/Montenegro)Spanish Society for Clinical Biochemistry and Molecular Pathology (SEQC)Sweden National Society (SFKK) Swiss Society for Clinical ChemistryTurkish Biochemical Society

Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2009

Biochemists can be Directors/Owners of private diagnostic biochemical laboratories in Greece

Biochemists can be Directors/Owners of private diagnostic biochemical laboratories in Greece

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 104
5 Αυγούστου 2009

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορούν :.. 2γ. να διευθύνουν ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια (βιοχημείας ή βιοτεχνολογίας) 3α. να αναλαμβάνουν την ευθύνη...υπογράφοντας ατομικά αποτελέσματα των αναλύσεων βιολογικού και γενετικού υλικού που διεξάγονται στα αναφερόμενο στην περ. v του εδ. β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, εργαστήρια..

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2009

Clinical Biology-Biological Hematology-Microbiology in EU countries

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0016:EL:HTML

Kλινική Βιολογία - βιολογική αιματολογία- μικροβιολογία – βακτηριολογία στην Ευρωπαική Ένωση

-κλινική βιολογία:

Βέλγιο: biologie clinique/klinische biologie
Ισπανία: analisis clinicos
Γαλλία: biologie medicale
Ιταλία: patologia diagnostica di laboratorio
Πορτογαλία: patologia clinica

- βιολογική αιματολογία:

Δανία: klinisk blodtypeserologi
Γαλλία: hematologie
Λουξεμβούργο: hematologie biologique
Πορτογαλία: hematologia clinica

- μικροβιολογία - βακτηριολογία:

Δανία: klinisk mikrobiologi
Γερμανία: Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie
Ελλάδα: μικροβιολογία
Ισπανία: microbiologia y parasitologia
Ιρλανδία: microbiology
Ιταλία: microbiologia
Λουξεμβούργο: microbiologie
Κάτω Χώρες: medische microbiologie
Ηνωμένο Βασίλειο: medical microbiology

- βιολογική χημεία-κλινική βιοχημεία:

Δανία: klinisk kemi
Ισπανία: bioquimica clinica
Ιρλανδία: chemical pathology
Λουξεμβούργο: chimie biologique
Κάτω Χώρες: klinische chemie
Ηνωμένο Βασίλειο: chemical pathology

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2009

Certificate in taking blood samples by clinical biologists

Certificate in taking blood samples by clinical biologists

http://progcours.ulg.ac.be/cocoon/en/cours/BICP2010-1.html

THE FRENCH SOCIETY OF CLINICAL BIOLOGY

THE FRENCH SOCIETY OF CLINICAL BIOLOGY

Société Française de Biologie Clinique

http://www.sfbc.asso.fr/

Annales de Biologie Clinique

http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=0003-3898

Annales de Biologie Clinique providing exchanges of views beetween all clinical biologists. It is aimed at hospital and private biologists.

The Belgian Society for Clinical Biology

The Belgian Society for Clinical Biology

http://bvkb-sbbc.nexenservices.com/home.php?bWVudT0xMCZsYW5ndWFnZT0x

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2009

Biomedicine, Clinical Biology and Pathobiology-SUMMARY (in Greek)

Branches of Biology according to FASEB (USA)
http://www.faseb.org/directory/
BIOLOGY =
1.Physiology
2.Biochemistry and Molecular Biology
3.Pharmacology and Experimental Therapeutics
4.Investigative Pathology
5.Nutrition
6.Immunology
7.Anatomy
8.Bone and Mineral Research
9.Developmental Biology
10.Repoduction Biology
11.Human Genetics
12.Endocrinology
The Federation of American Societies for Experimental Biology (FASEB) advances health and welfare by promoting progress and education in biological and biomedical sciences through service to its member societies and collaborative advocacy.
Below is the list of societies that are currently participating in the Membership Directory.
The American Physiological Society
American Society for Biochemistry and Molecular Biology
American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics
American Society for Investigative Pathology
American Society for Nutrition
The American Association of Immunologists
American Association of Anatomists
The Protein Society
The American Society for Bone and Mineral Research
Society for Developmental Biology
American Peptide Society
Society for the Study of Repoduction
The American Society of Human Genetics
The Endocrine Society
-----------------------------------------
Βασική και Παθολογική Βιολογία του Ανθρώπου (διεθνώς χρησιμοποιούνται διάφοροι συναφείς όροι, όπως Βιοιατρική, Ιατρική Βιολογία, Παθοβιολογία Ανθρώπου, Κλινική Βιολογία)

Βιολογία είναι η επιστήμη που μελετά τη δομή και τη λειτουργία των οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου, σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις.
Κλάδοι της Βιολογίας (Β) είναι :
α) ανάλογα με το είδος του οργανισμού: Β. Μικροοργανισμών (Μικροβιολογία), Β.Φυτών (Βοτανική), Β.Ζώων (Ζωολογία), Β.Ανθρώπου (Ανθρωπολογία), Β. Οικοσυστημάτων/Περιβάλλοντος (Οικολογία).
Εφαρμοσμένη Β.Φυτών είναι η Γεωπονική, εφαρμοσμένη Β.Ζώων είναι η Κτηνιατρική και εφαρμοσμένη Β.Ανθρώπου η Ιατρική
β) ανάλογα με το αν μελετά τη δομή ή τη λειτουργία: Ανατομία (Φυτών, Ζώων, Ανθρώπου) είναι η μελέτη της δομής των οργανισμών, ενώ Φυσιολογία (Φυτών, Ζώων, Ανθρώπου) είναι η μελέτη της λειτουργίας των οργανισμών
γ) ανάλογα με το επίπεδο οργάνωσης: μόρια-Μοριακή Βιολογία, γονίδια-Γενετική, κύτταρα-Κυτταρική Βιολογία, ιστοί-Ιστολογία, νεύρα-Νευροβιολογία, έμβρυο-Εμβρυολογία κ.α.
δ) ανάλογα με τη σύνδεση της Βιολογίας με άλλες επιστήμες : Βιοφυσική-Βιοχημεία, Βιοστατιστική, Βιοτεχνολογία, Βιοφαρμακευτική, Βιοψυχολογία, Βιοκοινωνιολογία, Εξελικτική Βιολογία κ.α.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα κατέχει διεθνώς ο ξεχωριστός (και συγγενής με την Ιατρική) κλάδος της Βασικής και Παθολογικής Βιολογίας του Ανθρώπου (διεθνώς χρησιμοποιούνται διάφοροι συναφείς όροι, όπως Βιοιατρική, Ιατρική Βιολογία, Παθοβιολογία Ανθρώπου, Κλινική Βιολογία), που περιλαμβάνει ερευνητικό (μορφολειτουργικό) και αμιγώς εφαρμοσμένο κλινικοεργαστηριακό έργο σε τομείς όπως Αιματολογία, Ανοσοβιολογία, Ενδοκρινολογία, Φαρμακολογία κ.α. για τη μελέτη φυσιολογικών λειτουργιών και παθολογικών καταστάσεων (έγκαιρη διάγνωση, αποτελεσματική θεραπεία).
-----------------------------------------
Πτυχιούχοι τμημάτων Βιολογίας μπορούν να αποκτήσουν τη δυνατότητα εργασίας ως Ιατρικοί Γενετιστές μετά από θετική κρίση των δικαιολογητικών τους από Ειδική Επιτροπή του ΚΕ.Σ.Υ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ).
http://www.sige.gr/newgr/index.php?option=com_content&task=view&id=115&Item

Απόφαση ΚΕΣΥ για την Γενετική
Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρων Γενετικής – Προσόντα των Γενετιστών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 8.12.200
6ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμ. Απόφ. 2 της 204ης Ολομ./21.9.2006
Α Π Ο Φ Α Σ Η
«Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρων Γενετικής – Προσόντατων Γενετιστών»
Α. Σε όλα τα κράτη τα ζητήματα της Ιατρικής Γενετικής είναι νομοθετικά ρυθμισμένα.

Β. Σε όλα τα κράτη την Ιατρική Γενετική καλύπτουν δύο βασικές κατηγορίες επιστημόνων, Ιατροί και μη Ιατροί επιστήμονες (Βιολόγοι, Βιοχημικοί και Φαρμακοποιοί).

Το παρασκευαστικό μέρος καλύπτουν τεχνολόγοι (TEI).

Οι Ιατροί έχουν την δυνατότητα να καλύψουν τόσο το κλινικό, όσο και το εργαστηριακό μέρος, οι υπόλοιποι επιστήμονες μόνον το εργαστηριακό.

Γ. Οι Ιατροί και λοιποί επιστήμονες μπορούν να ασκήσουν τη Ιατρική Γενετική μετά από την απόκτηση σχετικής ειδικότητας (στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών) ή μετά από μετεκπαίδευση και σχετική εμπειρία.

Με την εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων, όσοι επιστήμονες με πτυχίο Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Βιολογίας, Βιοχημείας και εργάζονται ήδη ή εργάσθηκαν σε αναγνωρισμένα πανεπιστημιακά ή νοσοκομειακά τμήματα ή εργαστήρια της ημεδαπής ή αλλοδαπής Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα, στο γνωστικό αντικείμενο της Ιατρικής Γενετικής, θα αποκτήσουν τη δυνατότητα εργασίας ως Ιατρικοί Γενετιστές στις προαναφερόμενες Λειτουργικές Οντότητες Ιατρικής Γενετικής μετά από θετική κρίση των δικαιολογητικών τους από Ειδική Επιτροπή του ΚΕ.Σ.Υ. για την αναγνώριση προσόντων Ιατρικού Γενετιστή, εφ όσον διαθέτουν:α) Τουλάχιστον 10 έτη προϋπηρεσίας και εκπαίδευση σε τμήμα Πανεπιστημιακό ή Τριτοβάθμιου Νοσοκομείου του ΕΣΥ.β) Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών (Master’s) στο γνωστικό αντικείμενο της Γενετικής και τουλάχιστον 8 έτη προϋπηρεσίας.γ) Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της Γενετικής και τουλάχιστον 6 επιπλέον έτη προϋπηρεσίας.δ) Τίτλο Καθηγητή στο αντικείμενο της Ιατρικής Γενετικής και 3 έτη προϋπηρεσίας.ε) Αναγνωρισμένη ειδικότητα ή εξειδίκευση, στο αντικείμενο της Ιατρικής Γενετικής της Αλλοδαπής.Η προϋπηρεσία λαμβάνεται υπ’ όψη κατ’ εξαίρεση και από λειτουργικές οντότητες του Ιδιωτικού τομέα εφ’ όσον αυτές πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σχετικό εδάφιο.
-----------------------------------------

Oι πτυχιούχοι Βιολογίας ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ (αναλαμβάνουν την ευθύνη ) για αποτελέσματα αναλύσεων στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα σε εργαστήρια ανάλυσης, όπως αιματολογίας, μικροβιολογίας, κυτταρολογίας, ιστοπαθολογίας, βιοχημείας, μοριακής βιολογίας, ανοσοβιολογίας, γενετικής.
http://career.duth.gr/cms/?q=node/27378
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4007ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 186
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Άρθρο 2
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στους ακόλουθους, ενδεικτικά αναφερόμενους τομείς:

γ) Στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, με αντικείμενα όπως:i) Την επιλογή των μεθόδων εξέτασης και ανάλυσης καθώς και την εξέταση βιολογικών υλικών−δειγμάτων και γενετικού υλικού, τον έλεγχο της ποιότητας των αναλύσεων, τον έλεγχο της εφαρμογής των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής, την τεχνική ερμηνεία και την τεχνική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων που πραγματοποιούνται σε εργαστήρια ανάλυσης, όπως αιματολογίας, μικροβιολογίας, κυτταρολογίας, ιστοπαθολογίας, βιοχημείας, μοριακής βιολογίας,ανοσοβιολογίας, γενετικής.
Άρθρο 3

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, αναλαμβάνουν την ευθύνη είτε υπογράφοντας ατομικά είτε συνυπογράφοντας με άλλους ειδικευμένους επιστήμονες στα κάτωθι:α) Αποτελέσματα των αναλύσεων βιολογικού και γενετικού υλικού που διεξάγοντα στα αναφερόμενα στοάρθρο 2 παρ. γ περ. (i) του παρόντος, εργαστήρια.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

-----------------------------------------

Βιολόγοι ως Διευθυντές αυτοτελών Βιοχημικών Τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας των 10 μεγάλων Νοσοκομείων της χώρας μας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του 1397/83 και 2071/92 (άρθρο 125) αλλά και το νόμο 2519/97 (άρθρα 42,44) οι Βιολόγοι ανήκουν σε κλάδο του ΕΣΥ και διαβαθμίζονται μέχρι το βαθμό του Διευθυντή. Σε πολλά βιοχημικά εργαστήρια δημοσίων νοσοκομείων προΐσταται Bιολόγος Διευθυντής.Βιολόγοι ως Διευθυντές αυτοτελών Βιοχημικών Τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας των 10 μεγάλων Νοσοκομείων της χώρας μας έχουν τοποθετηθεί στις θέσεις αυτές βάσει νόμου (Ν. 1397/1983, Ν. 2519/1997 και Ν. 2889/2001) και προσόντων.

-----------------------------------------

Βασική και Παθολογική Βιολογία του Ανθρώπου ( Βιοιατρική, Ιατρική Βιολογία, Παθοβιολογία Ανθρώπου, Κλινική Βιολογία)

Οι πτυχιούχοι Βιολόγοι (Βiologists, Biology) ως ιδιοκτήτες και Διευθυντές εργαστηρίων ανάλυσης βιολογικών δειγμάτων του ανθρώπου ΔΙΕΘΝΩΣ

The American Board of Bioanalysis (ABB)http://www.aab.org/bcld.htm

Biologists could be Directors of Clinical Laboratories in USA.Certification Standards for Bioanalyst Clinical Laboratory Director (BCLD)

What can a biology graduate do in UK ?

http://www.guardian.co.uk/society/2007/dec/19/1

He could apply to become a trainee clinical microbiologist, a clinical molecular geneticist or a clinical immunologist

Where you can go with Biology-Healthcare and Biomedicine-Institute of Biology UK

http://www.iob.org/general.asp?section=education_careers/education_iob/careers&article=whereyoucangowithbiology.xml

There are many opportunities for biologists to work in the healthcare sector thatdo not require a medical, dental or nursing qualification. Clinical scientists work, for example, in pathology laboratories (which include biochemistry, microbiology, immunology, genetics and many others), and can becomes equivalent to medical consultants and become heads of departments

.Clinical/Medical Biology

http://en.wikipedia.org/wiki/Clinical_Biologist

Contributed by Xavier Fuentes-Arderiu, Member IFCC News Working Group and President of the Catalan Association of Clinical Laboratory Sciences.

clinical biology: branch of health sciences that is concerned with the in vitro examination of biological properties of materials derived from the human body for the purpose of providing information for the diagnosis, prevention, treatment of disease in, or the assessment of the health of, human beings, by means of chemical or biological techniques.Clinical biology is called clinical laboratory science(s) in many universities and scientific publications, especially in, but not restricted to, the United States of America (5).biological chemistry: branch of clinical biology that is concerned with the in vitro examination of chemical and biochemical properties of materials derived from the human body for the purpose of providing information for the diagnosis, prevention, treatment of disease in, or the assessment of the health of human beings, by means of chemical or biological techniques

Pathobiology-an interesting scientific journal by Karger

http://www.online.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=JournalGuidelines&ProduktNr=22

Pathobiology offers a valuable forum for high quality original research into the pathophysiological and pathogenetic mechanisms underlying human disease. Aiming to serve as a bridge between basic biomedical research and clinical medicine, the journal welcomes articles from scientific areas such as pathology, oncology, anatomy, virology, internal medicine, surgery, cell and molecular biology, and immunology.

Human pathobiology

http://www.studiegids.sci.kun.nl/2008/fmw/prospectus/biomed_ma/courses/course/14700/

Human Pathobiology systemically investigates the biological mechanisms underlying human disease. Human Pathobiology wants to elucidate which biological mechanisms (aetiology and pathogenesis) are implicated in human disease processes with the goal to develop new rational therapies based on these biological disease mechanism. The goal of Human Pathobiology is to develop the "Medicines of the Future". These "medicines" can be on the level of prevention, treatment and repair.A pathobiologist wants to solve a medical problem by applying a primary scientific approach and methodology to this problem. This implies that a pathobiologists has to have affinity to both fundamental biological knowledge and laboratory technology and skills

-----------------------------------------

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ/ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_25/07/2008_278892

Χόρχε Ντομίνγκεζ, ο αντιπρύτανης του πανεπιστημίου του Χάρβαρντ δηλώνει:

Η Ελλάδα και η Κύπρος αναλογικά με τον πληθυσμό τους στέλνουν τους περισσότερους φοιτητές στο πανεπιστήμιό μας σε σχέση με κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Οι Ελληνες φοιτητές μας είναι λαμπρά μυαλά.

http://www.cellgenea.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=116&Itemid=82Ο

αναπληρωτής καθηγητής Μοριακής Βιολογίας του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, δρ. Ντέιβιντ Αβισένα Ματζίλεβιτς δηλώνει:Πολλοί από τους συναδέλφους μου στο Χάρβαρντ είναι Ελληνες και εξαιρετικοί επιστήμονες. Θα ήθελα να συνεργαστώ με Ελληνες επιστήμονες και εδώ στην Ελλάδα. Ηδη εγκαινιάσαμε μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με μια ομάδα που ασχολείται με τους τραυματισμούς της σπονδυλικής στήλης.

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

http://www.romvos.edu.gr/pdf/pedio3.pdf

Bάσεις ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 18318

Bάσεις ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18052

Bάσεις ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 17885

Bάσεις ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 17732

Bάσεις ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) 17536

Bάσεις ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 17094

Bάσεις ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 16445

ΕΝΙΑΙΑ Η ΣΧΟΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙKΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (CAMBRIDGE)

School of the Biological Sciences, University of Cambridge

http://www.bio.cam.ac.uk/dept.html

The School includes the Faculty of Biology, which contains eight departments·

Department of Biochemistry· Department of Experimental Psychology· Department of Genetics· Department of Pathology· Department of Pharmacology· Department of Physiology, Development and Neuroscience· Department of Plant Sciences· Department of Veterinary Medicine· Department of Zoology· Wellcome Trust/Cancer Research UK Gurdon Institute· Wellcome Trust Centre for Stem Cell Research

-----------------------------------------

http://www.bda.uk.com/edpostgrad.html

Πτυχιούχοι Βιολογίας μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του Διαιτολόγου, αφού γράφονται στο Βρετανικό Σύλλογο Διαιτολόγων με μαστερ.

Normally, applicants for these (POSTGRADUATE) courses will have successfully completed an honours degree course which contains an acceptable level of Human Physiology and Biochemistry.

Επίσης στις ΗΠΑ

The Federation of American Societies for Experimental Biology (FASEB). Below is the list of societies that are currently participating in the Membership Directory.-American Society for Nutrition

και στην Ιταλία κλπ.

KΟΙΝΕΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ : 1) ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (LABORATIO DI GENETICA : 4 ΧΡΟΝΙΑ, ΑΠΟ ΤΟ 2006 5 ΧΡΟΝΙΑ)2) ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (4 ΧΡΟΝΙΑ, ΑΠΟ ΤΟ 2006 5 ΧΡΟΝΙΑ)3) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΟΛΟΓΙΑ (5 ΧΡΟΝΙΑ)4) ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (5 ΧΡΟΝΙΑ)5) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ (4 ΧΡΟΝΙΑ, ΑΠΟ ΤΟ 2006 5 ΧΡΟΝΙΑ)6) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (4 ΧΡΟΝΙΑ, ΑΠΟ ΤΟ 2006 5 ΧΡΟΝΙΑ)